Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kampüsü
BURSLAR VE İNDİRİMLER
Üniversitemizde okuyan öğrencinin bütün kardeşler dahil Anne, Baba, Eşine öğrenim ücreti indirimi (Birlikte Öğrenim Gördüğü müddetçe) uygulanır. İndirim 2 kardeşin birine Eğer 3 kardeş varsa 2’sine uygulanır. İndirim, ücreti en yüksek olan kardeşe uygulanır.(Lisans) 20%
Engeli olan %50 raporlu Öğrencilere (Lisans, L.Ü) 50%
Şehit Çocuklarına (Lisans ve Lisansüstü) 100%
Gazi Çocuklarına (Lisans ve Lisansüstü) 100%
HKU Personeline (Lisans ve Lisansüstü) 50%
Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Özel Erdem Okulları Personelinin Özel Erdem Okullardan Mezun olan çocuklarına (Lisans ve Lisansüstü) 30%
Gaziantep Erdem Eğitim Kolejinden mezun olup, üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler ile Yatay ve Dikey Geçiş ile Gelen Erdem Koleji mezununa (Lisans) 20%
HKÜ Akademik ve İdari personel çocuklarına (Lisans ve Lisansüstü) 30%
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisans Programlarından Mezun olup, Lisansüstü Programlarına Kayıt yaptıranlara; 10%
ÖSYM Bursu  olsa dahi bu indirimler uygulanır. Bu indirimlerden Sadece en yüksek olanı uygulanır. Herhangi bir Mütevelli Heyet İndirimi varsa ÖSYM haricindeki tüm indirimlerden sadece biri uygulanır. 
E- Türkiye genelinde LYS'de ilk 10.000  sıralamasına giren öğrencilere aşağıdaki bursların ödenmesine;
1-Türkiye genelinde;  LYS sıralamasında ilk 10.000'e giren öğrencilere  derslere devam ettiği, disiplin cezası almadığı müddetçe, hazırlık sınıf olan birimlerde 5 yıl, diğer birimlerde 4 yıl süre ile öğrenim ücreti alınmaz ve 8 ay boyunca, aşağıda belirtilen miktarda burs verilmesine, Bu Burslar TS ve YDİL puan türlerinde uygulanmaz. Ek Puanla derece yapanlara uygulanmamasına.
İlk 100’e girenlere aylık 5.000 TL
101–500 arasına girenlere aylık 3.000 TL
501-1.000 arasına girenlere aylık 2.000 TL
1.001–5.000 arasına girenlere aylık     1.500 TL
5.001–10.000 arasına girenlere aylık 1.000 TL
(25.01.2016 ve 081 Nolu Karar Sayfa 4. Sayfa)
F- Sanat, kültür ve spor alanında milli olanlara aşağıdaki bursların ödenmesine;
Sanat, kültür ve spor alanında başarılı olan öğrencilere son iki yılda milli olduklarını belgelemeleri şartıyla, derslere devam ettiği, disiplin cezası almadığı müddetçe, hazırlık sınıf olan birimlerde 5 yıl, diğer birimlerde 4 yıl süre ile öğrenim ücreti alınmaz ve 8 ay boyunca aşağıda belirtilen miktarda aylık burs verilmesine,
Dünya ve Olimpiyat şampiyonuna  1000 TL
Avrupa şampiyonuna 800 TL
Türkiye şampiyonuna 500 TL
G- Aşağıdaki başarı oranına sahip öğrencilere öğrenim ücretinde indirim yapılmasına;
Üniversitemizde öğrenimlerini başarı ile sürdüren öğrencilerinden bir akademik yılda alması gereken normal ders yükü ile sene sonu genel not ortalamalarına göre (yaz öğrenimi ve yaz stajları dahil edilmez)  aşağıdaki oranlarda Mütevelli Heyetinin Belirlediği sayıdaki öğrenciye öğrenim ücreti indirimi yapılır.
3.80-4.00 arasında olanlara 100%
3.60-3.79 arasında olanlara  50%
3.50-3.59 arasında olanlara  25%